کشاورزی

كارتن پلاست در كشاورزي و باغداري:

كارتن پلاست در كشاورزي و باغداري مصارف بسياري دارد كه در زير به شرح برخي از آنها ميپردازيم :

1. سقف انواع گلخانه هاي موقت و خزينه ها ( در اين موارد معمولا از كارتن پلاست آنتي يووي استفاده ميشود.)
2. بستر پرورش گل كه معمولا با ورق كارتن پلاست به شكل كانال در گلخانه ها تعبيه ميگردد.
3. محافظ نهال درختان در برابر گزند حشرات و جانوران موذي
4. به عنوان جعبه براي بسته بندي انواع ميوه و سبزيجات چون جعبه كلم ، فلفل و…

سقف گلخانه هاي موقت
سقف انواع گلخانه هاي موقت و خزينه ها که در این موارد از کارتن پلاست یووی دار استفاده می شود.
بستر پرورش گل
بستر پرورش گل كه معمولا با ورق كارتن پلاست به شكل كانال در گلخانه ها تعبيه ميگردد.

محافظ نهال درختان
كارتن پلاست محصولي ايده آل براي محافظت از نهال درختان در برابر گزند حشرات و جانوران موذي ميباشد.
جعبه ميوه و سبزيجات
از كارتن پلاست به عنوان جعبه براي بسته بندي انواع ميوه و سبزيجات چون جعبه كلم ، فلفل و… استفاده ميگردد.