کشاورزی

كارتن پلاست در كشاورزی و باغداری:

كارتن پلاست در كشاورزی و باغداری مصارف بسياری دارد كه در زير به شرح برخی از آنها ميپردازيم :

1. سقف انواع گلخانه های موقت و خزينه ها ( در اين موارد معمولا از كارتن پلاست آنتی يووي استفاده ميشود.)
2. بستر پرورش گل كه معمولا با ورق كارتن پلاست به شكل كانال در گلخانه ها تعبيه ميگردد.
3. محافظ نهال درختان در برابر گزند حشرات و جانوران موذی
4. به عنوان جعبه برای بسته بندی انواع ميوه و سبزيجات چون جعبه كلم ، فلفل و…

سقف گلخانه هاي موقت

سقف انواع گلخانه های موقت و خزينه ها که در این موارد از کارتن پلاست یووی دار استفاده می شود.
بستر پرورش گل
بستر پرورش گل كه معمولا با ورق كارتن پلاست به شكل كانال در گلخانه ها تعبيه ميگردد.

محافظ نهال درختان
كارتن پلاست محصولی ايده آل برای محافظت از نهال درختان در برابر گزند حشرات و جانوران موذي ميباشد.
جعبه ميوه و سبزيجات
از كارتن پلاست به عنوان جعبه برای بسته بندی انواع ميوه و سبزيجات چون جعبه كلم ، فلفل و… استفاده ميگردد.