ساختمانی

كارتن پلاست در ساختمان:

كارتن پلاست به عنوان بهترين و به صرفه ترين محصول جهت سقف كاذب و ديوار كاذب سوله ها و محيط های صنعتی استفاده گسترده ای دارد.
سقفهای كاذب از جنس كارتن پلاست در صنعت مرغداری انقلابی عظيم ايجاد نموده كه باعث كاهش مصرف انرژی و بهينه سازی سوخت شده .

باتوجه مزيتهای بهداشتی و قابل شستشو بودن آن نوع نانوپلاست ( كارتن پلاست آنتي باكتريال ) آن سبب از بين بردن انواع ميكروبها در محيط مرغداری ها گرديده است.
از ديگر مصارف كارتن پلاست در صنعت ساختمان استفاده از ورقهاي ضخيم آن ( 12 تا 14 ميليمتر) جهت قالب بندی بتن در انواع سازه ها ، ساختمانها و پلهای شهری و غير شهری ميباشد.

از مزايای كارتن پلاست در قالب بندی ميتوان به ارزان بودن، سبك بودن و استفاده چندباره از آن اشاره نمود.

ديوار كاذب
كارتن پلاست به عنوان بهترين و به صرفه ترين محصول جهت سقف كاذب و ديوار كاذب سوله ها و محيط های صنعتی استفاده گسترده ای دارد.

سقف سوله
سقفهای سوله از جنس كارتن پلاست باتوجه مزيتهاي بهداشتی و قابل شستشو بودن آن بسيار به صرفه و مناسب ميباشد.

قالب بندی بتن
از مصارف كارتن پلاست در صنعت ساختمان استفاده از ورقهای ضخيم آن ( 10 تا 14 ميليمتر) جهت قالب بندی بتن در انواع سازه ها ، ساختمانها و پلهای شهری و غير شهری ميباشد.
از مزايای كارتن پلاست در قالب بندی ميتوان به ارزان بودن، سبك بودن و استفاده چندباره از آن اشاره نمود.