ساختمانی

كارتن پلاست در ساختمان:

كارتن پلاست به عنوان بهترين و به صرفه ترين محصول جهت سقف كاذب و ديوار كاذب سوله ها و محيط هاي صنعتي استفاده گسترده اي دارد.
سقفهاي كاذب از جنس كارتن پلاست در صنعت مرغداري انقلابي عظيم ايجاد نموده كه باعث كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي سوخت شده باتوجه مزيتهاي بهداشتي و قابل شستشو بودن آن نوع نانوپلاست ( كارتن پلاست آنتي باكتريال ) آن سبب از بين بردن انواع ميكروبها در محيط مرغداري ها گرديده است.
از ديگر مصارف كارتن پلاست در صنعت ساختمان استفاده از ورقهاي ضخيم آن ( 12 تا 14 ميليمتر) جهت قالب بندي بتن در انواع سازه ها ، ساختمانها و پلهاي شهري و غير شهري ميباشد. از مزاياي كارتن پلاست در قالب بندي ميتوان به ارزان بودن، سبك بودن و استفاده چندباره از آن اشاره نمود.
ديوار كاذب
كارتن پلاست به عنوان بهترين و به صرفه ترين محصول جهت سقف كاذب و ديوار كاذب سوله ها و محيط هاي صنعتي استفاده گسترده اي دارد.

سقف سوله
سقفهاي سوله از جنس كارتن پلاست باتوجه مزيتهاي بهداشتي و قابل شستشو بودن آن بسيار به صرفه و مناسب ميباشد.

قالب بندي بتن
از مصارف كارتن پلاست در صنعت ساختمان استفاده از ورقهاي ضخيم آن ( 10 تا 14 ميليمتر) جهت قالب بندي بتن در انواع سازه ها ، ساختمانها و پلهاي شهري و غير شهري ميباشد.
از مزاياي كارتن پلاست در قالب بندي ميتوان به ارزان بودن، سبك بودن و استفاده چندباره از آن اشاره نمود.