گواهینامه‌ها

گواهينامه ISO 9001 : 2008

گواهينامه استاندارد ويژگيها ( استاندارد كارخانه اي بشماره 87/83/00009 )
گواهينامه استاندارد آلايندگي ( استاندارد كارخانه اي بشماره 87/83/00012 )
گواهينامه استاندارد REACH & RoHS از Intertek
گواهي آزمون اشتعال مطابق استاندارد ملي 6625
گواهي آزمون تعيين ضريب حرارتي مطابق استاندارد ملي 8621
————————————
همكاري و مشاركت شركت كارتن پلاست نفيس با سازمان استاندارد استان گيلان در تدوين استانداردهاي ملي در شاخه هاي صنايع شيميايي و پليمر و محيط زيست

مشاركت فعال و مستمر واحد كنترل كيفيت كارتن پلاست نفيس با كميته تدوين سازمان استاندارد استان گيلان طي سالهاي اخير منجر به تدوين 4 استاندارد ملي ايران در شاخه صنايع شيميايي و پليمر گرديده است.
در ضمن از آنجاييكه يكي از اهداف شركت كارتن پلاست نفيس در توليد محصولات سبز و دوستدار محيط زيست بوده ، در رابطه با استانداردهاي محيط زيست نيز با كميته استاندارد همكاري داشته كه در اين رابطه تاكنون 4 استاندارد ملي تدوين شده است.
استانداردهاي تدوين شده به شرح زير ميباشند :
1- فرآورده هاي لاستيك و پلاستيك – ورقه هاي اكسترود شده پلي پروپيلن – الزامات و روشهاي آزمون – INSO 16051
2- پلاستيكها – ارزيابي قابليت دفع در تصفيه خانه هاي فاضلاب – پذيرش نهايي و ويژگيها -روش آزمون – INSO 17182
3- پلاستيك – فيلم و ورق – تعيين طول و عرض
4-محصولات شيميايي براي مصارف صنعتي – روش عمومي براي اندازه گيري اپر تركيبات گوگرد بر سولفات توسط روش احيا و عيارسنجي
5-پسماندها-تعيين تجزيه هوازي و تجربه بي هوازي زيستي مواد پلاستيكي ، در محل دفن زباله تحت شرايط زيست راكتور تسريع شده – INSO 17184
6-پسماندها-نمونه برداري-نمونه برداري مركب و زيرنمونه برداري ميداني براي فعاليتهاي محيط زيستي پسماند- آيين كار
7-پسماندها-مواد مايع پاشيدني كف ها و مواد طبيعي مورد استفاده به عنوان پوشش جايگزين روزانه ، در محل دفن پسماندهاي جامد شهري- ويژگيها-INSO 17185
8-پسماندها-مميزي مديريت پسماندهاي توليد شده در كشتي – آيين كار

واحد كنترل كيفيت كارتن پلاست نفيس