bullet
خانه > كارتن پلاست نفيس ولادت حضرت فاطمه و روز زن را شادباش ميگويد
كارتن پلاست نفيس ولادت حضرت فاطمه و روز زن را شادباش ميگويد كارتن پلاست نفيس ولادت حضرت فاطمه و روز زن را شادباش ميگويد (تعداد بازدید : 2455)
كارتن پلاست نفيس ولادت حضرت فاطمه و روز زن را به همه مردم عزيز ايران بويژه بانوان ايران زمين شادباش ميگويد.
اميدواريم زنان و مادران ايراني در تمامي عرصه هاي جامعه و خانواده موفق و پيروز باشند.

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
منبع : دفتر مركزي كارتن پلاست نفيس


کارتن پلاست نفیس
Cartoon Plast Co.