bulletدرباره ما/خط مشی
خانه > درباره ما > خط مشی
  


خط مشی شرکت کارتن پلاست نفیس      


شرکت کارتن پلاست نفیس یکی از مهمترین و بهترین تولیدکنندگان کارتن پلاست در ایران می باشد. این سازمان از ابتدای تاسیس با درک این مفهوم که سازمان وابسته به مشتریان بوده، سعی نموده است که نیازهای حال و آینده مشتریان خود را تحلیل و فرایندهای مورد نیاز، جهت دستیابی محصولی مورد پذیرش مشتریان را فراهم نماید. لذا برای برآورده ساختن، این انتظارات اهداف کیفی ذیل را مد نظر قرار داده است:

- مطرح شدن در بازارهای داخلی و خارجی 
- رشد و ارتقاء پرسنل
- حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات
- ارتقاء فرهنگ بهره وری و راندمان در سازمان

مدیریت ارشد این سازمان با ایجاد محیطی مناسب، این واحد تولیدی را از نظر دقت و کیفیت محصولات در ردیف بهترین واحدهای تولیدی ایران قرار داده و استمرار فعالیت ها و تامین مشخصات مورد نیاز محصولات و سایر نیازمندیهای تعریف شده را مستلزم رفتار، بر پایه اصول، ضوابط و روش های اجرایی مشخص دانسته و اعتقاد دارد که اتکاء بر افراد حتی بهترین آنها نمی تواند استمرار فعالیت ها یا مشخصات تعریف شده را تضمین نماید. بنابراین استقرار کیفیت بر پایه استاندارد ISO 9001:2008 را دنبال نموده و نماینده مدیریت در سیستم را مسئول نظارت بر حسن اجرا و کنترل وارائه گزارش به مدیریت تعیین نموده است.
نیل به اهداف با همت و سرمایه گذاری فکری و عملی همکاران حاصل می شود. لذا لازم است هر یک از کارکنان این سازمان خود را در برابر تامین کیفیت محصولات، مسئول بدانند و تمامی همکاران اعتقاد داشته باشند که به طور پویا برای افزایش سطح کیفیت عملکرد خود به منظور دستیابی به اهداف بیان شده عمل نمایند.
مدیریت این سازمان نیز خود را متعهد به برآورده ساختن نیازمندیها و بهبود مستمر اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت  می داند.
                                                                                                             
                                                                                                  تصویب کننده
                                                                                                  مديريت عامل
                                                                                          محمد اسماعیل رحیم زاده                                                                                               
           
کارتن پلاست نفیس
Cartoon Plast Co.