bulletÜrünlerimiz/ Tabela ve Standlar
Ana Sayfa > Ürünlerimiz >  Tabela ve Standlar
Satış noktasında reklam: 

%75 alıcıların, mağazalarda alış veriş yapmaya karar verdiklerini biliyor musunuz? 

Bu nedenle satış noktalarında reklam, giderek artan bir önem kazanmaktadır. 
Adından da anlaşılacağı gibi satış noktasındaki reklam, alış veriş merkezlerinde yapıan reklamlardır. 

Çeşitli ülkelerdeki satış noktasında reklam sanayii, üretim, montaj, tasarım, numuneleme, baskı, depolama, dağıtım, reklam techizatını bağlamadan diğer ilgili meslek gruplarını kapsamaktadır. 

Bu reklamın önemi, gelişmiş ülkelerdeki yönetim ve reklam danışmanlık şirketleri, satış noktasında reklamlarla ilgili sunmak üzere özel bir departman kurduklarından anlaşılmaktadır. 

Bu departmanların görevi, ürünlerin POP yöntemi ile tanıtım ve satışı için yeni ve ayrıcalıklı fikirler üretmektir. 
POP son yıllarda ülkemizde de uygun bir gelişme göstermektedir. Bu da satış noktasında reklam konusunda yoğun çalışmalar sonucu elde edilmiş olup 3/4 satış mesajını önemle vurgulamaktadır. 

Bu mesajın anlamı şudur: müşterilerin alış veriş için kararlarının 3/4'ü, satış noktasında alınmaktadır. 

Bugünkü süreç, satış noktasındaki reklam araçları, genellikle alış veriş noktasındaki daimi reklam araçlarına dönüşmüş olup perakendeciler de sadece fiyat konusunu tartışmaktan ziyade, satışlarının, satış noktasındaki reklamlar aracılığı ile oluştuğunu anlamışlardır. Bu nedenle, satın almak istedikleri beher ürünle birlikte satışlarını arttıracak reklam araçlarını da talep etmektedirler. 
Aynı zamanda satış noktasında reklam tasarımı, eskilere kiyasla daha karmaşık bir durum arzetmektedir. Zira perakendeciler, ürün brandının görüşünü sağlayan reklam araçlarından yoksun olduklarından, sadece kendileri için uygulanabilir reklam araçlarını aramaktadırlar. 

Bir çok araştırma, müşterilerin alış veriş merkezlerinde çekmesinde, reklamın çok etkili olduğunu göstermektedir ama satış noktasındaki stratejiler, müşteriyi, belirli ürünü satın alma yönüne yönlendirmektedir. 

Çeşitli yöntemlerle ürünü satış noktasında (POP) sergilemek mümkün. Bir çok küçük ve büyük marketlerde, satış noktasındaki reklam örneklerini görmektesiniz. Belki de en iyi örneklerinden biri, karton plast cinsindeki standlardır. 
Bu standlar, tam olarak sizin alış veriş yapmak istediğiniz yerdedir. Yanı sizi alış veriş anında şiddetli bir şekilde heveslendirmektedir. 

Bu standar, mağaza içinde bir mağaza adı altında yeni bir kavram anlamındadır. 

Nafis Karton plast standlarını kullanımın avantaji, diğer bilgilendirme araçlarına kiyasla çok daha ucuz olmasıdır. İlişki kurulan muhatapların sayısına ve üretim sayısına karşılık, çok geniş coğrafı alanını kapsamakta ve daha uzun bir süre ile müşterilerin gözleri önünde sergilenmektedir. 

Şirketimizin erdemli tasarımcıları, satış noktası standların tasarımında, karton plast standlarının en uygun ve çok ekonomik mağaza reklam aracı olarak fevkeladen bir tasarım hazırlamayı başarmışlardır. 

Bunun örnekleri olarak kat stand, katlı stand ve masa üstü stand olarak 3 reklam standine işaret edebiliriz. 

1.Kat stand (reklam standı): karton plast cinsinden levha ve ayaktan oluşmaktadır. Üzerine reklam konuları basılmış olup şirketimizin tam otomatik silk baskı makinaları ile yapılmaktadır. Bu standlar, en ucuz reklam bedelleri ile birlikte, en uygun reklam dilini konuşmaktadır. 
İstenilen ebat ve boyutlarda ve en uygun fiyat, yurt içi ve dışındaki üretici firmalar ile reklam şirketlerinin tercihini kazanmaktadır. 
Bu standarlar, baskı olanağı ile birlikte, güzelliği, hafif ve dayanıklılığı ile çok ekonomiktir. 

2.Katlı stand: bu tür stand, ürünlerin uygun bir şekilde yerleştirme, sergileme ve sunumunu sağlamaktadır. Bu stand, çeşitli ürünlerin istenilen yerde tanıtım ve sunumunu sağlamaktadır. 
Karton plast standları günümüzde imalatçılar, üreticiler, kurum ve kuruluşların idareler, bankalar, mağaza ve sergiler gibi çeşitli alanlardaki güçlerini göstermektedir. 

3.Masa üstü stand: bu tür standlar, geneliklik CD, çiklet, ve çeşitli sağlık ürünleri gibi mamullerin kasa ve vitrinlerinde kullanılmaktadır. Cartoon Plast Co.
Company_Title